TARİH VE SAAT FONKSİYONLARI

Forumlar TARİH VE SAAT FONKSİYONLARI

 • Bu konu boş.
 • Post
  BAYPM
  Moderatör

  Tarih ve Saat Fonksiyonları

  Service Studio üzerinde bir uygulama geliştirirken sıkça kullanılan önceden tanımlanmış ve kullanıma hazır olan fonksiyonlar vardır ve tarih ve saat fonksiyonları bunlardandır. Belirli bir zaman belirleme gibi konularda kullanıcıların işlerini ve yaygın işlemleri kolaylaştırmak veya sıkça tekrarlanan görevleri hızlıca gerçekleştirmek amacıyla  bu işlemler kullanılırlar.  Örneğin kullanıcıların tarihler arası fark hesaplama ve tarihleri seçme, saatleri dönüştürme veya belirli bir zaman hesaplamaları gerektiğinde bu fonksiyonları kullanarak sonuca kolayca ulaşılabilir.

  AddDays 

  Bu fonksiyon bir tarihe belirli bir gün sayısı eklemek için kullanılır. Tarih işlemlerinde sıkça kullanılan bu fonksiyon tarihleri belirli bir süre ileri veya geri taşımak için kullanılabilir.

  AddDays(<Başlangıç Tarihi>, <Gün Sayısı>)
  Başlangıç Tarihi: Tarihe gün eklemek istediğiniz başlangıç tarihidir.

  Gün Sayısı: Başlangıç tarihine eklemek istediğiniz gün sayısıdır (pozitif değerler tarihi ileri taşırken, negatif değerler geri taşır).

  Örneğin;
  AddDays(“2023-08-19”, 3)
  Yukarıdaki işlemin sonucunda 22 Ağustos tarihine ulaşılır.
  AddDays(“2023-08-19”, -3)
  Yukarıdaki işlemin sonucunda 16 Ağustos tarihine ulaşılır.
  Belirli bir gün sonra gerçekleşecek etkinlik yada ayın sonunda maaş hesaplama gibi kullanıcı isteğine göre çeşitli yerlerde kullanılabilir.

  AddHours

  AddHours fonksiyonu, bir saate belirli bir saat sayısı eklemek veya çıkarmak için kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerini yönetirken sıkça kullanılır ve belirli bir saat dilimini ileri veya geri taşımak amacıyla kullanılabilir.
  AddHours(<Başlangıç Saati>, <Saat Sayısı>)
  Başlangıç Saati: Saate saat eklemek istediğiniz başlangıç saati.

  Saat Sayısı: Başlangıç saati üzerine eklemek veya çıkarmak istediğiniz saat sayısı (pozitif değerler saatleri ileri taşırken, negatif değerler geri taşır).

  Örneğin;
  AddHours(“16:20”, 3)
  Yukarıda işlemin sonunda 19.20
  AddHours(“10:30”, -2)
  Yukarıda işlemin sonunda 08.30 saatine ulaşılır.

  Bu fonksiyon, belirli bir saatten belirli bir süre sonrasını veya öncesini hesaplarken veya saat dilimlerini ayarlarken kullanılır. Fonksiyonun çalışması için desteklenen saat formatına dikkat etmek önemlidir.

  AddMinutes

  AddMinutes fonksiyonu, bir saate belirli bir dakika sayısı eklemek veya çıkarmak amacıyla kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde yaygın olarak kullanılır ve belirli bir zaman dilimini ileri veya geri taşımak için kullanılabilir.
  AddMinutes(<Başlangıç Saati>, <Dakika Sayısı>)
  Başlangıç Saati: Saate dakika eklemek veya çıkarmak istediğiniz başlangıç saati.

  Dakika Sayısı> Başlangıç saatinin üzerine eklemek veya çıkarmak istediğiniz dakika sayısı. Pozitif değerler saati ileri taşırken, negatif değerler geri taşır.

  Eğer başlangıç saati 14:45 ise ve 20 dakika sonrasını hesaplamak istiyorsak:

  Örneğin;

  AddMinutes(“12:55”, 20)

  Yukarıdaki işlemin sonucunda 13:15 saati elde edilir.

  Mesela bir iş yeri için işe başlangıç saati 09:30 ise ve 15 dakika öncesini hesaplamak istiyorsak:

  AddMinutes(“09:30”, -15)

  Yukarıdaki işlemin sonucunda 09:15 saati elde edilir.
  Bu fonksiyon, belirli bir saate belirli bir süre sonrasını veya öncesini hesaplarken veya zaman dilimlerini ayarlarken kullanışlıdır. Saat formatına dikkat etmek gereklidir.

   

  AddMonths

  AddMonths fonksiyonu, bir tarihe belirli bir ay sayısı eklemek veya çıkarmak amacıyla kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve zaman işlemlerinde sıkça kullanılır ve belirli bir zaman aralığını ileri veya geri taşımak için kullanılabilir.

  AddMonths(<Başlangıç Tarihi>, <Ay Sayısı>)
  Başlangıç Tarihi: Tarihe ay eklemek veya çıkarmak istediğiniz başlangıç tarihi.

  Ay Sayısı: Başlangıç tarihine eklemek veya çıkarmak istediğiniz ay sayısı. Pozitif değerler tarihi ileri taşırken, negatif değerler geri taşır.

  Örneğin eğer başlangıç tarihi 15 Ocak 2023 ise ve 3 ay sonrasını hesaplamak istiyorsak:
  AddMonths(“2023-01-15”, 3)
  Bu işlem ile 2023-04-15 tarihi elde edilir.
  Eğer başlangıç tarihi 10 Eylül ise ve 2 ay öncesini hesaplamak istiyorsak:
  AddMonths(“2023-09-10”, -2)
  Bu şekilde 2023-07-10 tarihine ulaşılır.
  Bu fonksiyon, belirli bir tarihe belirli bir süre sonrasını veya öncesini hesaplarken veya tarih aralıklarını ayarlarken kullanılır.

  AddSeconds

  AddSeconds fonksiyonu, bir saate belirli bir saniye sayısı eklemek veya çıkarmak amacıyla kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve belirli bir zaman dilimini ileri veya geri taşımak için kullanılabilir.

  AddSeconds(<Başlangıç Saati>, <Saniye Sayısı>)
  Başlangıç Saati: Saate saniye eklemek veya çıkarmak istediğiniz başlangıç saati.

  Saniye Sayısı: Başlangıç saatinin üzerine eklemek veya çıkarmak istediğiniz saniye sayısı. Pozitif değerler saati ileri taşırken, negatif değerler geri taşır.

  Örneğin eğer başlangıç saati 10:30:45 ise ve 20 saniye sonrasını hesaplamak istiyorsanız:

  AddSeconds(“10:30:45”, 20)
  Yukarıdaki işlemin sonucunda 10:31:05 saati elde edilir.
  Eğer başlangıç saati 14:15:00 ise ve 45 saniye öncesini hesaplamak istiyorsanız:

  AddSeconds(“14:15:00”, -45)

  Yukarıdaki işlemin sonucunda 14:14:15 saati elde edilir.

  Bu fonksiyon, belirli bir saate belirli bir süre sonrasını veya öncesini hesaplarken veya zaman dilimlerini ayarlarken kullanılır.

   

  AddYears

  AddYears fonksiyonu, bir tarihe belirli bir yıl sayısı eklemek veya çıkarmak amacıyla kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve zaman işlemlerinde sıkça kullanılır ve belirli bir zaman aralığını ileri veya geri taşımak için kullanılabilir.

  AddYears(<Başlangıç Tarihi>, <Yıl Sayısı>)

  Başlangıç Tarihi: Tarihe yıl eklemek veya çıkarmak istediğiniz başlangıç tarihi.

  Yıl Sayısı: Başlangıç tarihine eklemek veya çıkarmak istediğiniz yıl sayısı. Pozitif değerler tarihi ileri taşırken, negatif değerler geri taşır.

  Eğer başlangıç tarihi 1990-05-15 ise ve 5 yıl sonrasını hesaplamak istiyorsak:

  AddYears(“1990-05-15”, 5)

  Yukarıdaki işlemin sonucunda 1982-11-30 tarihi elde edilir.

  Bu fonksiyon, belirli bir tarihe belirli bir süre sonrasını veya öncesini hesaplarken veya tarih aralıklarını ayarlarken kullanılır.

   

  BuildDateTime

  BuildDateTime fonksiyonu, verilen bir tarih ve bir saat bilgisini birleştirerek tam bir Tarih Saat (DateTime) nesnesi oluşturmak için kullanılan bir fonksiyondur. Bu tür işlevsellik, genellikle tarih ve saat manipülasyonu ile ilgilenen programlama dilleri ve platformlarda bulunur.

  Fonksiyonun amacı, girilen bir tarih ve bir saat bilgisini alarak, hem tarih hem de saat bilgisini içeren yeni bir Tarih Saat (DateTime) nesnesi oluşturmaktır.
  BuildDateTime(<Tarih>, <Saat>)

  Tarih: Tarih Saat nesnesi oluştururken kullanılacak tarih bileşeni.

  Saat: Tarih Saat nesnesi oluştururken kullanılacak saat bileşeni.

  Örneğin
  BuildDateTime(“2023-08-19”, “14:30:00”)

  Yukarıdaki örnekte, fonksiyon “2023-08-19” tarihini ve “14:30:00” saatini birleştirerek “2023-08-19 14:30:00” gibi bir Tarih Saat (DateTime) nesnesi oluşturur.

   

  CurrDate

  CurrDate fonksiyonu, geçerli (şu anki) tarihi döndüren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih işlemlerinde sıkça kullanılır ve anlık olarak geçerli tarihe erişmek için kullanılır.

  CurrDate()

  Bu fonksiyon çağrıldığında, sistem saatinin ayarlandığı tarih ve saat bilgileri kullanılarak geçerli tarih döndürülür.
  GeçerliTarih = CurrDate()
  2023-08-19
  Yukarıdaki örnekte, CurrDate() fonksiyonu çağrıldığı anda geçerli tarihi alacak ve bu tarih GeçerliTarih adlı değişkende saklanacaktır. Bu şekilde, programımızda veya uygulamamızda anlık tarih bilgisini kullanabiliriz.

   

  CurrDateTime

  CurrDateTime fonksiyonu, anlık (şu anki) tarih ve saat bilgisini içeren bir Tarih Saat (DateTime) nesnesini döndüren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve anlık olarak geçerli tarih ve saat bilgisine erişmek için kullanılır.

  CurrDateTime()

  “2023-08-19 10:30:00”

  Bu fonksiyon çağrıldığında, sistem saatinin ayarlandığı tarih ve saat bilgileri kullanılarak anlık tarih ve saat bilgisi içeren bir DateTime nesnesi döndürülür. 

  Örneğin şuan bu işlemi yaparsam fonksiyonun çağrıldığı anın geçerli tarih ve saat bilgisini içeren bir DateTime nesnesini döndürür.
  Bu fonksiyon, anlık olarak geçerli tarih ve saat bilgisine ihtiyaç bir belgenin yükleme tarihi, kayıt tarihi, güncellenme tarihi gibi bir çok duyulan senaryoda kullanılır.

   

  CurrTime

  CurrTime fonksiyonu, anlık (şu anki) saat bilgisini döndüren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve anlık olarak geçerli saat bilgisine erişmek için kullanılır.

  CurrTime()

  “10:30:00”

  Bu fonksiyon çağrıldığında, sistem saatinin ayarlandığı saat bilgileri kullanılarak anlık saat bilgisi döndürülür. Bu fonksiyon, anlık olarak geçerli saat alınarak işlem yapılacak durumlarda işe yarar.

  Day(DateTime)

  Bu fonksiyon, bir tarih saat (DateTime) nesnesinin içerdiği tarihin gün bileşenini döndüren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve bir DateTime nesnesinin tarih bileşeninin gününü almak için kullanılır.

   

  Day(<DateTime>)

  DateTime: Tarih Saat nesnesi, içerisindeki tarihin gün bileşenini almak istediğiniz DateTime nesnesi.

  GunBileseni = Day(“2023-08-19 14:30:00”)

  Yukarıdaki örnekte, Day fonksiyonu “2023-08-19 10:30:00” tarihini kullanarak gün bileşenini (19) döndürecektir.

  Bu fonksiyon, bir DateTime nesnesinin içerdiği tarihin gün bileşenine ihtiyaç duyulan çeşitli durumlarda kullanılır.

   

  DayOfWeek(DateTime)

  DayOfWeek(DateTime) fonksiyonu, bir Tarih Saat (DateTime) nesnesinin içerdiği tarihin haftanın hangi gününe denk geldiğini döndüren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde kullanılır ve bir DateTime nesnesinin içerdiği tarihin hangi gün adını veya indeksini almak için kullanılır.

  DayOfWeek(<DateTime>)

  DateTime: Tarih Saat nesnesi, hangi günün bulunduğunu öğrenmek istediğiniz DateTime nesnesi.

  Bu fonksiyonun dönüş değeri genellikle sayısal bir değer olarak ifade edilir. Service studio için, Pazar günü 0, Pazartesi günü 1, Salı günü 2 şeklinde devam eder.

  GunDegeri = DayOfWeek(“2023-08-19”)

  Yukarıdaki örnekte, DayOfWeek fonksiyonu “2023-08-19” tarihini kullanarak haftanın hangi günü olduğunu ifade eden bir değer döndürecektir. Yani cumartesi “6” değerini gösterir.

  Bu fonksiyon, bir DateTime nesnesinin tarihinin hangi güne denk geldiğini bulmak istediğiniz senaryolarda kullanışlıdır.

   

  DiffDays

  DiffDays fonksiyonu, iki farklı tarih arasındaki gün farkını hesaplamak için kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve belirli tarihler arasındaki farkları hesaplamak için kullanılır.

  DiffDays(<Başlangıç Tarihi>, <Bitiş Tarihi>)

  Başlangıç Tarihi: Tarih aralığının başlangıç tarihi.

  Bitiş Tarihi: Tarih aralığının bitiş tarihi.

  Bu fonksiyon çağrıldığında, <Bitiş Tarihi>’nden <Başlangıç Tarihi>’ni çıkararak bu iki tarih arasındaki gün farkını hesaplar ve sonucu döndürür.

  GünFarkı = DiffDays(“2023-08-15”, “2023-08-19”)

  Yukarıdaki örnekte, DiffDays fonksiyonu “2023-08-19” tarihinden “2023-08-15” tarihini çıkararak 4 gün farkını hesaplar ve GünFarkı değişkenine 4 değerini atar.

  Bu fonksiyon, iki tarih arasındaki gün farkını hesaplamak veya tarih aralıklarıyla ilgili işlemler yaparken kullanılabilir.

   

  DiffHours

  DiffHours fonksiyonu, iki farklı tarih ve saat arasındaki saat farkını hesaplamak için kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve belirli tarih ve saatler arasındaki farkları hesaplamak için kullanılır.

  DiffHours(<Başlangıç Tarihi ve Saati>, <Bitiş Tarihi ve Saati>)

  Başlangıç Tarihi ve Saati: Tarih ve saat aralığının başlangıç tarihi ve saati.

  Bitiş Tarihi ve Saati: Tarih ve saat aralığının bitiş tarihi ve saati.

  Bu fonksiyon çağrıldığında, <Bitiş Tarihi ve Saati>’nden <Başlangıç Tarihi ve Saati>’ni çıkararak bu iki tarih ve saat arasındaki saat farkını hesaplar ve sonucu döndürür.

  SaatFarkı = DiffHours(“2023-08-15 10:00:00”, “2023-08-15 16:30:00”)

  Bu fonksiyon, iki tarih ve saat arasındaki saat farkını hesaplamak veya zaman aralıklarıyla ilgili işlemler yapmayı sağlar.

   

  DiffMinutes

  DiffMinutes fonksiyonu, iki farklı tarih ve saat arasındaki dakika farkını hesaplamak için kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve belirli tarih ve saatler arasındaki farkları hesaplamak için kullanılır.

  DiffMinutes(<Başlangıç Tarihi ve Saati>, <Bitiş Tarihi ve Saati>)

  Başlangıç Tarihi ve Saati: Tarih ve saat aralığının başlangıç tarihi ve saati.

  Bitiş Tarihi ve Saati: Tarih ve saat aralığının bitiş tarihi ve saati.

  Bu fonksiyon çağrıldığında, <Bitiş Tarihi ve Saati>’nden <Başlangıç Tarihi ve Saati>’ni çıkararak bu iki tarih ve saat arasındaki dakika farkını hesaplar ve sonucu döndürür.

  DakikaFarkı = DiffMinutes(“2023-08-15 10:00:00”, “2023-08-15 11:45:00”)

  Yukarıdaki örnekte, DiffMinutes fonksiyonu “2023-08-15 11:45:00” tarihinden “2023-08-15 10:00:00” tarihini çıkararak 105 dakika (1 saat 45 dakika) farkını hesaplar ve DakikaFarkı değişkenine 105 değerini atar.

  Bu fonksiyon, iki tarih ve saat arasındaki dakika farkını hesaplamak veya zaman aralıklarıyla ilgili işlemler yapmaya yarar.

   

  DiffSeconds

  DiffSeconds fonksiyonu, iki farklı tarih ve saat arasındaki saniye farkını hesaplamak için kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve belirli tarih ve saatler arasındaki farkları hesaplamak için kullanılır.

  DiffSeconds(<Başlangıç Tarihi ve Saati>, <Bitiş Tarihi ve Saati>)

  Başlangıç Tarihi ve Saati: Tarih ve saat aralığının başlangıç tarihi ve saati.

  Bitiş Tarihi ve Saati: Tarih ve saat aralığının bitiş tarihi ve saati.

  Bu fonksiyon çağrıldığında, <Bitiş Tarihi ve Saati>’nden <Başlangıç Tarihi ve Saati>’ni çıkararak bu iki tarih ve saat arasındaki saniye farkını hesaplar ve sonucu döndürür.

  SaniyeFarkı = DiffSeconds(“2023-08-15 10:00:00”, “2023-08-15 10:05:30”)

  Yukarıdaki örnekte, DiffSeconds fonksiyonu “2023-08-15 10:05:30” tarihinden “2023-08-15 10:00:00” tarihini çıkararak 330 saniye (5 dakika 30 saniye) farkını hesaplar ve SaniyeFarkı değişkenine 330 değerini atar.

  Bu fonksiyon, iki tarih ve saat arasındaki saniye farkını hesaplamak veya zaman aralıklarıyla ilgili işlemler için kullanılır.

   

  Hour(​DateTime)

  Hour(DateTime) fonksiyonu, bir Tarih Saat (DateTime) nesnesinin içerdiği saatin saat bileşenini döndüren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve bir DateTime nesnesinin saatinin saat dilimini almak için kullanılır.

  Hour(<DateTime>)

  DateTime: Tarih Saat nesnesi, içerisindeki saatin saat bileşenini almak istediğiniz DateTime nesnesi.

  SaatBileseni = Hour(“2023-08-19  14:30:00″)

  Yukarıdaki örnekte, Hour fonksiyonu “2023-08-19 14:30:00” tarihini kullanarak saat bileşenini (14) döndürecektir.

  Bu fonksiyon, bir DateTime nesnesinin içerdiği saat bilgisini almak istediğiniz durumlarda kullanılır.

   

  Minute(​DateTime)

  Minute(DateTime) fonksiyonu, bir Tarih Saat (DateTime) nesnesinin içerdiği saatin dakika bileşenini döndüren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve bir DateTime nesnesinin saatinin dakika dilimini almak için kullanılır.

  Minute(<DateTime>)

  DateTime: Tarih Saat nesnesi, içerisindeki saatin dakika bileşenini almak istediğiniz DateTime nesnesi.

  DakikaBileseni = Minute(“2023-08-19 14:30:00”)

  Yukarıdaki örnekte, Minute fonksiyonu “2023-08-19 14:30:00” tarihini kullanarak dakika bileşenini (30) döndürecektir.

  Bu fonksiyon, bir DateTime nesnesinin içerdiği saatin dakika bilgisini almaya yarar.

   

  Month(​DateTime)

  Month(DateTime) fonksiyonu, bir Tarih Saat (DateTime) nesnesinin içerdiği tarihin ay bileşenini döndüren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve bir DateTime nesnesinin tarih bilgisinin hangi ayı temsil ettiğini almak için kullanılır.

  Month(<DateTime>)

  DateTime: Tarih Saat nesnesi, içerisindeki tarihin ay bileşenini almak istediğiniz DateTime nesnesi.

  AyBileseni = Month(“2023-08-19”)

  Yukarıdaki örnekte, Month fonksiyonu “2023-08-19” tarihini kullanarak ay bileşenini (8) döndürecektir.

  Bu fonksiyonu, bir DateTime nesnesinin içerdiği tarihin ay bilgisini almak istiyorsanız kullanabilirsiniz.

   

  NewDate

  NewDate fonksiyonu, belirli bir yıl, ay ve gün bilgisini kullanarak yeni bir Tarih (Date) nesnesi oluşturmak için kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih işlemlerinde sıkça kullanılır ve belirli bir yıl, ay ve günü temsil eden yeni bir Tarih nesnesi oluşturmak için kullanılır.

  NewDate(<Yıl>, <Ay>, <Gün>)

  Yıl: Oluşturulacak tarihin yıl bilgisi.

  Ay: Oluşturulacak tarihin ay bilgisi.

  Gün: Oluşturulacak tarihin gün bilgisi.

  YeniTarih = NewDate(2023, 8, 19)

  Yukarıdaki örnekte, NewDate fonksiyonu 2023 yılını, 8 (Ağustos) ayını ve 19 gününü kullanarak yeni bir Tarih nesnesi oluşturur ve YeniTarih değişkenine atar.

  Bu fonksiyon, belirli bir yıl, ay ve gün bilgisi ile yeni bir Tarih nesnesi oluşturmak istenilen durumlarda kullanılır.

   

  NewDateTime

  NewDateTime fonksiyonu, belirli bir yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye bilgisini kullanarak yeni bir Tarih Saat (DateTime) nesnesi oluşturmak için kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve belirli bir tarih ve saat bilgisini içeren yeni bir Tarih Saat nesnesi oluşturmak için kullanılır.

  NewDateTime(<Yıl>, <Ay>, <Gün>, <Saat>, <Dakika>, <Saniye>)

  YeniTarihSaat = NewDateTime(2023, 8, 19, 14, 30, 0)

  Yukarıdaki örnekte, NewDateTime fonksiyonu 2023 yılını, 8 (Ağustos) ayını, 19 gününü, 14 saatini, 30 dakikasını ve 0 saniyesini kullanarak yeni bir Tarih Saat nesnesi oluşturur ve YeniTarihSaat değişkenine atar.

  Bu fonksiyon, belirli bir tarih ve saat bilgisi ile yeni bir Tarih Saat nesnesi oluşturmaya yarar.

   

  NewTime

  NewTime fonksiyonu, belirli bir saat, dakika ve saniye bilgisini kullanarak yeni bir Saat (Time) nesnesi oluşturmak için kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve belirli bir saat, dakika ve saniyeyi içeren yeni bir Saat nesnesi oluşturmak için kullanılır.

  NewTime(<Saat>, <Dakika>, <Saniye>)

  YeniSaat = NewTime(14, 30, 0)

  Yukarıdaki örnekte, NewTime fonksiyonu 14 saatini, 30 dakikasını ve 0 saniyesini kullanarak yeni bir Saat nesnesi oluşturur ve YeniSaat değişkenine atar.

  Bu fonksiyon, belirli bir saat, dakika ve saniye bilgisi ile yeni bir Saat nesnesi oluşturmak istediğinilen durumlarda kullanılır.

   

  Second(​DateTime)

  Second(DateTime) fonksiyonu, bir Tarih Saat (DateTime) nesnesinin içerdiği saatin saniye bileşenini döndüren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve bir DateTime nesnesinin saatinin saniye dilimini almak için kullanılır.

  Second(<DateTime>)

  DateTime: Tarih Saat nesnesi, içerisindeki saatin saniye bileşenini almak istediğiniz DateTime nesnesi.

  SaniyeBileseni = Second(“2023-08-19 14:30:45”)

  Yukarıdaki örnekte, Second fonksiyonu “2023-08-19 14:30:45” tarihini kullanarak saniye bileşenini (45) döndürecektir.

   

  Year(​DateTime)

  Year(DateTime) fonksiyonu, bir Tarih Saat (DateTime) nesnesinin içerdiği yıl bileşenini döndüren bir fonksiyondur. Bu fonksiyon, tarih ve saat işlemlerinde sıkça kullanılır ve bir DateTime nesnesinin yıl bilgisini almak için kullanılır.

  Year(<DateTime>)

  DateTime: Tarih Saat nesnesi, içerisindeki yıl bilgisini almak istediğiniz DateTime nesnesi.

  YilBileseni = Year(“2023-08-19”)
  Yukarıdaki örnekte, Year fonksiyonu “2023-08-19” tarihini kullanarak yıl bileşenini (2023) döndürecektir.

  Bu fonksiyon, bir DateTime nesnesinin içerdiği yıl bilgisini almak istenildiğinde kullanılabilir.

  Örnek Kullanımlar

  • AySonu = LastDayOfMonth(AddMonths(CurrDate(), 1)) 

  Şuan ki tarihe bir ay ekleyerek bir sonraki ayın ilk gününü alır, ardından LastDayOfMonth ile o ayın son gününü hesaplar.

  • AddDays(NewDate(GetYears.List.Current.Year.Label, GetMonths.List.Current.Month.Label,1),-1)

  Ayın ilk gününden bir çıkararak önceki ayın son gününe gitmeyi sağlar.

  • OncekiAySonu = LastDayOfMonth(AddMonths(CurrDateTime(), -2))

  Text(OncekiAySonu))

  Bu örnekte mevcut tarihten 1 ay önceki ayın sondan ikinci gününü hesaplama gösterildi.

  • SonrakiSaniye = Second(AddMinutes(CurrDateTime(), 15))

  Text(SonrakiSaniye))

  Bu örnekte mevcut saatte 15 dakika sonrasının saniye bilgisini alınması gösterildi.

  • Mevcut saat bilgisinden 2 saat ileri için:

  YeniSaat = NewTime(Hour(CurrTime()) + 2, Minute(CurrTime()), Second(CurrTime()))

  Mevcut saat ile yeni saatin arasındaki saniye farkını hesaplamak için:

  SaniyeFarki = DiffSeconds(YeniSaat, CurrTime)

  Mevcut tarihi ve yeni saati kullanarak yeni bir tarih saati oluşturmak için:

  YeniTarihSaat = BuildDateTime(CurrDate(), YeniSaat)

  Bu örnekte, mevcut saat bilgisini alıyoruz. Ardından, bu saate 2 saat ekleyerek yeni bir saat oluşturuyoruz. Daha sonra, mevcut saat ile yeni saatin arasındaki saniye farkını hesaplayarak bu farkı SaniyeFarki değişkenine atıyoruz. Son olarak, mevcut tarihi ve yeni saati kullanarak yeni bir tarih saati oluşturuyoruz ve sonuçları görüntülüyoruz.

  • Mevcut tarihe 3 saat ekleyerek yeni bir tarih saat hesaplama

  YeniTarihSaat = AddHours(CurrDateTime(), 3)

  • Bir işçinin işe başlama tarihi ve çalışma saatleri aşağıda verildi. İşçinin işe başladığı tarihten belirli bir tarih ve saate kadar olan çalışma süresini hesaplamak istediğimizi varsayalım.

  İşçinin işe başladığı tarih ve saat

  Başlangıç tarihi ve saati:

   (2023, 8, 21, 9, 0, 0)

  İşçinin günlük çalışma saatleri:

   (9, 0, 0)

   (17, 30, 0)

  Hedeflenen tarih ve saat

   (2023, 8, 25, 15, 45, 0)

  İşçinin çalıştığı günler arasındaki saat farkını hesaplamak için

  CalismaGunuFarki = DayOfWeek(NewDateTime(2023, 8, 25, 15, 45, 0)) – DayOfWeek(NewDateTime(2023, 8, 21, 9, 0, 0))

  Saat farkı 

  DiffHours(NewTime(9, 0, 0), NewTime(17, 30, 0))

  Toplam çalışma süresini hesaplamak için:

  ToplamCalismaSuresi = 

  CalismaGunuFarki * SaatFarki

 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.