OUTSYSTEMS İLE SÜREÇLERE (PROCESSES) GENEL BAKIŞ

Forumlar OUTSYSTEMS İLE SÜREÇLERE (PROCESSES) GENEL BAKIŞ

 • Bu konu boş.
 • Post
  BAYPM
  Moderatör

  Süreç, iş süreçlerinizi uygulamalarınıza entegre etmenizi sağlayan bir öğedir. Bir süreç, genellikle bir varlığın yaşam döngüsü boyunca yürütülmesi gereken faaliyetleri temsil eden bir süreç akışında tasarlanır.

  OutSystems platformu, bu iş uygulamalarının geliştirilmesi, dağıtılması ve sürdürülmesini kolaylaştırmak için farklı özellikler sunar ve bu özelliklerden biri “süreçler”dir.

  OutSystems platformunda “süreçler” genellikle iş süreçleri olarak adlandırılırlar ve işletmelerin içsel operasyonlarını daha verimli hale getirmek için kullanılırlar. İşte OutSystems’de süreçlerin ne olduğu ve niçin kullanıldığına dair bazı anahtar bilgiler:

  Süreç Tanımı: OutSystems’deki süreçler, bir iş uygulamasının belirli bir görev veya iş akışının tanımlanmasıdır. Bu, bir iş sürecini belirli adımlar, kararlar ve otomasyonlarla modellemek anlamına gelir.

  Veri ve Bilgi Akışı: Süreçler, verilerin belirli bir düzen içinde işlenmesini ve iletilmesini sağlar. İşletmeler içindeki bilgi akışını düzenlemek için kullanılırlar. Örneğin, bir iş başvurusunun onay süreci, belirli bir sırayı izleyen bir iş süreci olabilir.

  İş Akışı Otomasyonu: Süreçler, iş süreçlerini otomatikleştirmek için kullanılır. İş adımları, belirli koşullar sağlandığında otomatik olarak başlatılabilir. Bu, iş süreçlerinin daha hızlı ve daha hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlar.

  İş Süreçlerinin İzlenmesi ve Yönetimi: OutSystems’deki süreçler, iş süreçlerinin izlenmesini ve yönetilmesini kolaylaştırır. İş süreçlerinin durumu ve performansı gözlemlenebilir ve gerektiğinde iyileştirmeler yapılabilir.

  Karar Noktaları: Süreçler, belirli kararlar almayı ve bu kararlar doğrultusunda farklı iş akışlarını başlatmayı mümkün kılar. Örneğin, bir müşteri iadesi işlemi sırasında iade talebinin onaylanıp reddedilmesi gibi kararlar bu süreçlerde ele alınabilir.

   

  OutSystems’deki süreçler, iş süreçlerini daha şeffaf ve verimli hale getirme, işletmelerin daha hızlı tepki vermesini sağlama ve iş uygulamalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini kolaylaştırma amacıyla kullanılır. İşletmeler, kendi özel iş ihtiyaçlarına uyacak şekilde süreçler oluşturabilirler ve bu süreçleri OutSystems platformunda yönetebilirler.

   

  Süreç Akışı Araç Kutusu

   

  Başlangıç,süreç akışını başlatır. Bir süreç akışında yalnızca bir Başlangıç öğesine izin verilir.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Süreç akışında alternatif bir akış başlatır.

  Koşullu Başlatma işlemi etkinliği, bir kayıt oluşturma veya kayıt güncelleme olayı meydana geldiğinde akışının yürütülmesini başlatır . Ancak, tüm yeni gelen olayların işlendiğinden emin olmak için Koşullu Başlatma, bir olayı işledikten sonra yürütülmesini sonlandırmaz. Bunun için, ne zaman bir olay meydana gelse, akışın yeni bir yürütülmesini başlatır ve yeni gelen olayları dinlemek üzere kendisine geri döner.

  Süreç akışındaki tüm Koşullu Başlatma aktiviteleri, süreç yürütme sona erdiğinde yürütmeyi de sonlandırır.

  Koşullu Başlatma işlemi etkinliğinde giriş parametreleri, çıkış parametreleri ve geri arama eylemleri bulunabilir .

   

   

   

  Bazı işleri insan müdahalesine ihtiyaç duymadan yapmak için bir eylem akışı yürütür.

  Bir Otomatik Etkinlik, çıktı parametrelerine ve yerel değişkenlere sahip olabilir.

  Veritabanında veya harici sistemlerde varlık kayıtlarının eklenmesi, değiştirilmesi veya silinmesi gibi yan etkileriniz olduğunda bunları Otomatik Etkinlikte tasarlayın.

   

     

  Sürecinizin süreç akışını tasarlarken başka bir süreci yürütebilirsiniz. Süreç akışınız, yoldaki bir sonraki süreç etkinliğine geçmeden önce yürütülen sürecin yürütülmesini bitirmesini bekler.

  Süreci Yürütme’nin kullanılması, süreçlerin yeniden kullanılabilirliğini artırmanıza olanak tanır ve süreçlerin uygulanmasında tutarlılığı korumanıza yardımcı olur.

  Bir Yürütme Süreci, yürütülen sürecin giriş parametrelerine ve çıkış parametrelerine sahiptir.

   

   

   

   

  Sürecinizin süreç akışını tasarlarken süreç akışı yürütmenizi beklemeye alabilirsiniz.

  Bekleme süreci etkinliği, aşağıdaki olaylardan biri gerçekleşene kadar süreç akışı yürütmenizi beklemeye almanıza olanak tanır:

  Zaman aşımı: Belirtilen zaman aşımı tarihine ulaşıldı.

  Bir varlık eylemi: Bir varlığı oluşturan veya güncelleyen bir Varlık Eylemi yürütüldüğünde ve bekleme etkinliğini kapatma koşullarıyla eşleştiğinde.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sürecinizin süreç akışını tasarlarken, Karar süreci etkinliği aracılığıyla uygulanan davranışa bağlı olarak, süreci birden çok yola bölebilirsiniz ve bu yollardan yalnızca biri takip edilir.

  Varsayılan olarak, Kararın ilk iki bağlayıcısı Evet ve Hayır ile etiketlenmiştir çünkü bunlar en sık kullanılanlardır. Ancak bu adları değiştirebilir ve başka adlarla daha fazla bağlayıcı da ekleyebilirsiniz.

  Bir Kararın yerel değişkenleri olabilir.

  Kararınızı birçok kez çağrılabilecek şekilde tasarlayın, yani veritabanındaki veya harici sistemlerdeki varlık kayıtlarını eklemek, değiştirmek veya silmek gibi “yan etkiler” olmadan tasarlayın. Bu, Kararınızı yeniden girecek şekilde tasarlamanız gerektiği anlamına gelir.

   

   

  Süreç akışınıza yorum eklemenizi sağlar.

   

  Süreç akışını sonlandırır. Organizasyon açısından aynı süreç akışında birden fazla End öğesine sahip olabilirsiniz.

  Ana süreç akışındaki (İşlem Başlatma etkinliğiyle başlayan süreç akışı) tüm akış yolları, İşlem Sonu etkinliklerine ulaştığında süreç yürütme sona erer.

   

 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.